Od poniedziałku 17 kwietnia w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie w ramach Programu „Łapmy deszcz”.

Dotacja obejmuje zakup i montaż nowych zbiorników naziemnych wolnostojących lub podziemnych zbiorników służących do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych i roztopowych na danej nieruchomości położonych na terenie Gminy. Dotacją objęte są wyłącznie zbiorniki fabrycznie nowe przeznaczone do zbierania wody deszczowej, spełniające normy i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski.

Do ubiegania się o dotację uprawnione są:

  1. osoby fizyczne,
  2. wspólnoty mieszkaniowe,
  3. osoby prawne,
  4. przedsiębiorcy,
  5. jednostka sektora finansów publicznych będąca gminną lub powiatową osobą prawną;
    posiadające tytuł prawny do władania nieruchomością lub lokalem położonym w granicach administracyjnych Gminy.

Wnioski przyjmowane będą od 17 kwietnia do 2 maja 2023 r., bądź do wyczerpania się limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Dotacja wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 2000,00 zł na jednego beneficjenta.


Poprzedni artykułObwodnica Kalisza. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce opublikował oświadczenie
Następny artykułSprawdziliśmy, gdzie publikowane są przetargi w naszej gminie i ile samorząd wydał na ich publikacje
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments