Od poniedziałku 15 kwietnia będzie można składać wioski o dofinansowanie w ramach Programu „Łapmy deszcz” na zakup zbiorników gromadzących wody opadowe.

Do ubiegania się o dotację uprawnione są:

  1. osoby fizyczne,
  2. wspólnoty mieszkaniowe,
  3. osoby prawne,
  4. przedsiębiorcy,
  5. jednostka sektora finansów publicznych będąca gminną lub powiatową osobą prawną;
    posiadające tytuł prawny do władania nieruchomością lub lokalem położonym w granicach administracyjnych Gminy.

Wnioski przyjmowane będą od 15 kwietnia do 30 kwietnia 2024 r., bądź do wyczerpania się limitu środków finansowych przeznaczonych na ww. cel.

Dotacja wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 2000,00 zł.


Poprzedni artykułStaże dla młodych informatyków
Następny artykułDzielnicowy z Nowych Skalmierzyc z Kryształową Gwiazdą ze wstęgą