W Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce zatrudnionych jest 74 pracowników. Zwróciliśmy się z pytaniami o wysokość nagród i premii wypłaconych w 2023 roku.

W Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce jest zatrudnionych 74 pracowników na 71,88 etatach, w tym 2 pracowników na 0,25 etatu, 1 pracownik na 0,5 etatu i 1 pracownik na 7/8 etatu.

Na stanowiskach kierowniczych jest zatrudnionych 12 osób, w tym: burmistrz, zastępca burmistrza, sekretarz i skarbnik.

Na stanowiskach urzędniczych jest zatrudnionych 39 pracowników. Na stanowiskach pomocniczych i obsługi jest zatrudnionych 23 pracowników.

Jak nas również poinformowano „w okresie najbliższych kilku miesięcy nie jest planowane zwiększenie zatrudnienia”.


Łączna kwota wypłaconych nagród pracownikom Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w roku 2023 wynosiła 303.500,00zł, w tym:

 • zastępca burmistrza otrzymał: 14.600,00 zł
 • sekretarz otrzymał: 6.200,00 zł
 • skarbnik otrzymał: 13.100,00 zł
 • kierownicy referatów (7 osób) otrzymali łącznie 39.900,00 zł

Natomiast Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce jak czytamy w udzielonej nam odpowiedzi „otrzymał obligatoryjna nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy w kwocie 18.900,00 zł brutto”.

Zwróciliśmy się również z pytaniem w sprawie premii wypłaconych prezes WPK, kierownikom lub dyrektorom jednostek organizacyjnych (szkoły, przedszkola, MGOPS, Centrum Kultury). W udzielonej nam odpowiedzi czytamy:

 • Prezes WPK – pytanie o premię proszę skierować do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o.
 • Dyrektor Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej – Małgorzata Jarosik – 5.000,00 zł
 • Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Urszula Gajda – 7.000,00 zł
 • Dyrektor SP w Nowych Skalmierzycach – Agnieszka Jażwiec – 4.000,00 zł
 • Dyrektor SP w Nowych Skalmierzycach – Lucyna Kycia – 3.000.00 zł
 • Dyrektor SP w Skalmierzycach – Małgorzata Sulewska – 4.000,00 zł
 • Dyrektor SP w Biskupicach Ołobocznych – Bożena Walczak – 3.000.00 zł
 • Dyrektor SP w Ociążu – Grażyna Kucharska – 4.000,00 zł
 • Dyrektor SP w Droszewie – 0 zł
 • Dyrektor SP w Kotowiecku – Piotr Stencel – 4.000,00 zł
 • Dyrektor SP w Gostyczynie – Monika Sikora – 4.000,00 zł
 • Dyrektor PP Nr i w Nowych Skalmierzycach – Anna Walczak – 3.000,00 zł
 • Dyrektor PP Nr 2 w Nowych Skalmierzycach – Olga Gruszczyńska – 3.000.00 zł

Macie jakieś pytania, które w Waszym imieniu powinniśmy zadać i przesłać do Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.


Poprzedni artykułZbyt szybka jazda może sporo kosztować
Następny artykułZabezpieczyli blisko 2,5 kg narkotyków. 29-latek aresztowany