Od 3 października przyjmowane będą wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. W przypadku braków formalnych wniosku lub braku wymaganych załączników, Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wezwie wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 14 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Do ubiegania się o dotację uprawnione są:

  1. osoby fizyczne,
  2. wspólnoty mieszkaniowe,
  3. osoby prawne,
  4. przedsiębiorcy,
  5. jednostka sektora finansów publicznych będąca gminną lub powiatową osobą prawną;
    posiadające tytuł prawny do władania nieruchomością lub lokalem położonym w granicach administracyjnych Gminy.

Dotacja wynosi 1000,00 zł brutto za pełny 1kW, nie więcej niż 8000,00 zł na jeden podmiot. Wnioski przyjmowane będą od 3 do 13 października 2023 r.

Więcej informacji na stronie: https://noweskalmierzyce.pl/pl/strona/dofinansowanie-do-instalacji-fotowoltaicznych


Poprzedni artykułW niedzielę odbędą się Jesienne Targi Rolno-Ogrodnicze
Następny artykułNowy sprzęt dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ostrowskim szpitalu