Od 3 kwietnia będzie można składać wnioski na dotację na trwałą likwidację ogrzewania węglowego i zastąpienia go proekologicznymi systemami grzewczymi.

Dotacja obejmuje trwałą likwidację systemów ogrzewania, opartych na paliwie węglowym i ich zamianę na ogrzewanie proekologiczne (kotły gazowe kondensacyjne, kotły olejowe kondensacyjne, pompy ciepła, kocioł zagazowujący drewno, kocioł na pellet, ogrzewanie elektryczne) w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy.

Do ubiegania się o dotację uprawnione są:

  1. osoby fizyczne,
  2. wspólnoty mieszkaniowe,
  3. osoby prawne,
  4. przedsiębiorcy,
  5. jednostka sektora finansów publicznych będąca gminną lub powiatową osobą prawną;
    posiadające tytuł prawny do władania nieruchomością lub lokalem położonym w granicach administracyjnych Gminy.

Wnioski przyjmowane będą od 3 do 17 kwietnia 2023 r., bądź do wyczerpania się limitu środków finansowych przeznaczonych na ww. cel. Wnioski o udzielenie dotacji celowej będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Dotacja wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 4500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) na jednego beneficjenta.


Poprzedni artykułNietrzeźwy 71-latek wjechał w bramę wjazdowa posesji
Następny artykułOdbędą się kontrole w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments