Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce poinformował, że zostanie przeprowadzona kontrola właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, w zakresie posiadania przez nich aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których wytwarzane są odpady komunalne zalicza się np. budynki użyteczności publicznej, placówki oświatowe, lokale handlowe, gastronomiczne, zakłady rzemieślnicze, usługowe, produkcyjne, targowiska, cmentarze itp. Właściciele powyższych nieruchomości, którzy pozbywają się odpadów komunalnych, zobowiązani są do zawarcia umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcą odbierającym odpady, wpisanym do rejestru działalności regulowanej. W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym.

Ponadto jak informują urzędnicy wytwórcy odpadów komunalnych są zobowiązani do selektywnego zbierania wytworzonych odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz w sposób określony w stosownych przepisach.

Jeżeli dotychczas właściciel nieruchomości niezamieszkałej nie zawarł umowy na wywóz odpadów komunalnych, zobowiązany jest do niezwłocznego wykonania tego obowiązku. Właścicielom, którzy nie posiadają umowy na odbieranie odpadów komunalnych, grozi kara grzywny.

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, pokój nr 31 lub pod numerem telefonu 62 762 97 70.


Poprzedni artykułDofinansowanie do wymiany pieca. Wkrótce rusza nabór wniosków
Następny artykułOgniska ptasiej grypy na terenie gminy
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments