Kadencja radnych rady Gminy i Miasta Skalmierzyce dobiega końca i już 7 kwietnia odbędzie się głosowanie, gdzie wybierzemy radnych na nową kadencje samorządu. Dlatego też, ponownie sprawdziliśmy jak wygląda sytuacja ze składaniem interpelacji oraz zapytań przez radnych Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce do burmistrza.

W lutym ubiegłego roku sprawdziliśmy kwestia składania interpelacji i nie wyglądało to dobrze. Złożono bowiem tylko 4 interpelacje.

Teraz sprawdziliśmy jak wyglądało to od 14 lutego 2023 do marca 2024 roku. W tym czasie zostało ich złożonych 7, przy czym 6 złożyła jedna radna.

W marcu 2023 interpelacje złożyła Grażyna Jaś w sprawie zasadności inwestowania w teren niebędący własnością Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Natomiast radna Katarzyna Frątczak-Ulichnowska złożyła w tym czasie 6 interpelacji, które dotyczyły m.in.

  • kosztów oraz zakresu prac na Cmentarzu komunalnym w Nowych Skalmierzycach,
  • stanu zanieczyszczenia odchodami ptasimi w parku przy ul. Podkockiej w Nowych Skalmierzycach,
  • wypłaty nagród za rok 2022/2023 Kierownikom Referatów Urzędu, Z-cy Burmistrza, Skarbnikowi, Burmistrzowi oraz pozostałym jednostkom zależnym,
  • zasad funkcjonowania Klubu Senior+,
  • stanu prawnego wniosku złożonego ustnie podczas jednej z sesji o wymianę lamp ulicznych przy ul. Lipowej w Nowych Skalmierzycach,
  • projektu budowy świetlicy w Skalmierzycach.

Łącznie więc w tej kadencji samorządu radni złożyli tylko 11 interpelacji, przy czym 7 z nich złożyła Katarzyna Frątczak-Ulichnowska.

Dlaczego naszym zdaniem składane interpelacje są takie ważne? Poprzez sprawdzenie ile i w jakich sprawach radni składają interpelacje, czy zapytania możemy ocenić jak pracują na rzecz lokalnej społeczności. Można pewne sprawy załatwiać, pytać w zaciszu gabinetów, jednak wtedy nie pozostaje po tym żaden ślad. Nie możemy nawet sprawdzić, czy faktycznie taka interwencja w naszej sprawie została zrealizowana. Dlatego też istnieje taka forma jak interpelacja i zapytanie, gdzie jasno wynika, że faktycznie w tym przypadku radny zgłasza swoje propozycje, wątpliwości, czy też chce ustalić pewne fakty.

My ze swojej strony złożyliśmy kilkadziesiąt zapytań do naszego Urzędu i w niektórych sprawach patrząc po utrudnianiu nam odpowiedzi, były te nasze zapytania słuszne. Powinni to robić jednak radni, gdyż samorząd dysponuje naszymi pieniędzmi i powinien działać w interesie nas wszystkich.


Poprzedni artykułKandydaci do Rady Powiatu Ostrowskiego
Następny artykułNowa tablica do wyliczania emerytur