Od stycznia 2024 r. można składać wnioski o wypłatę dodatku osłonowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami świadczenie przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokość dopłat będzie wynosiła:

  • 228,8 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego (w 2022 r. i 2023 r. była to kwota 400 zł),
  • 343,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób (w 2022 r. i 2023 r. była to kwota 600 zł),
  • 486,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób (w 2022 r. i 2023 r. była to kwota 850 zł),
  • 657,8 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób (w 2022 r. i 2023 r. była to kwota 1150 zł).

   Kwota podwyższona: 

  • 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego (w 2022 r. i 2023 r. była to kwota 500 zł),
  • 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 – 3 osób (w 2022 r. i 2023 r. była to kwota 750 zł),
  • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 – 5 osób (w 2022 r. i 2023 r. była to kwota 1062,50zł),
  • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób (w 2022 r. i 2023 r. była to kwota 1437,50 zł).

Podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Dodatek osłonowy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku będzie wypłacony jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r.

Wnioski można składać w terminie od stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.:

–        elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP;

–        tradycyjnie (papierowo):

osobiście – wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Referat Spraw Społecznych i Rodziny, parter pok. nr 3 i 4 w godzinach pracy urzędu.


Poprzedni artykułZa tydzień Finał WOŚP. Trwa zbiórka gadżetów na licytacje
Następny artykułGmina dostała wezwanie przedsądowe na 6 mln złotych