Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce przyjęła dziś jednogłośnie budżet gminy na rok 2024. Zgodnie z przyjętym budżetem w 2024 roku dochody gminy wyniosą ogółem: 117.666.312,67 zł, a wydatki – 126.731.051,53 zł.

Na inwestycje przeznaczona zostanie kwota 26.070.642,93 zł. Do inwestycji Gmina otrzyma dotacje w wysokości 13.524.521,43 zł.

Wykonany będzie:

 • remont drogi gminnej ul. Wiatrakowa w Śliwnikach
 • remont drogi gminnej Trkusów – Głóski

W ramach dofinansowania w formie dotacji celowych przeznaczone będzie 1.528.871,36zł, gdzie:

 • dla OSP w Skalmierzycach na zakup samochodu ciężarowego – 450 000zł;
 • Dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na rozbudowę schroniska dla bezdomnych zwierząt – 418.871,36zł;
 • dla Powiatu Ostrowskiego na przebudowę drogi relacji Kotowiecko – Gutów – 350.000zł;
 • do wymiany kotłów grzewczych mieszkańców gminy na ekologiczne oraz montaż instalacji fotowoltaicznej – 150.000,00 zł
 • do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 100.000,00 zł
 • dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim na zakup systemu łączności radiowej 50.000,00 zł
 • dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu na zakup stołu operacyjnego dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej 10.000,00 zł

Zrealizowane mają być 23 inwestycje, gdzie m.in zaplanowano:

 • Budowa sieci kanalizacyjno Sanitarnej w Mącznikach – II etap oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Nowych Skalmierzycach;
 • Budowa Stacji uzdatniania wody;
 • przebudowa drogi gminnej w m. Miedzianów, ulicy Topolowej w Boczkowie, drogi w Trkusowie wraz z wodociągiem, ulicy Bielawskiej w Skalmierzycach;
 • wykonane mają być ciągi piesze w wolnej części cmentarza komunalnego oraz budowa kolumbarium;
 • planowane jest również przebudowa połączoną z rozbudowa i nadbudową budynku OSP w Skalmierzycach;
 • zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła w budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Kotowiecku;
 • budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy szkole podstawowej w Biskupicach Ołobocznych;
 • zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Kotowiecku;
 • zakup i montaż monitoringu na terenie rekreacyjnym „Zawady” w Śliwnikach;
 • budowa placu zabaw w Biskupicach;
 • budowa wiaty na placu przy świetlicy wiejskiej w Biskupicach Ołobocznych;
 • budowa placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu w m. Czachory;
 • zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Biskupice Ołoboczne;
 • budowa placu zabaw w miejscowości Nowe Skalmierzyce;
 • rozbudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Ociążu.


Poprzedni artykułZagrali dla dzieciaków. Za nami Mikołajkowy Strażacki Turniej Charytatywny
Następny artykuł105. rocznica Powstania Wielkopolskiego