Kontynuujemy naszą analizę oświadczeń majątkowych gminnych urzędników oraz kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych naszej gminy. Teraz sprawdziliśmy oświadczenia majątkowe Pani Małgorzaty Torz-Franka prezes WPK Sp. z o.o. w Skalmierzycach.

Małgorzata Torz-Franka prezesem WPK Sp. z o.o. w Skalmierzycach została 5 lat temu i zastąpiła na tym stanowisku Jana Magdziaka. Zarządzał on spółką od czasu powołania, czyli od 2001 roku.

Zmiana kadrowa na wspomnianym wyżej stanowisku to jedna z pierwszych ważnych decyzji podjętych wtedy przez powołaną na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników WPK przez reprezentującego Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce, czyli jedynego udziałowca spółki, burmistrza Jerzego Łukasza Walczaka, radę nadzorczą.

Należy zaznaczyć, że również wtedy, podczas posiedzenia burmistrz postanowił również o zmniejszeniu uposażeń – zarówno członków rady nadzorczej, jak i prezesa, które obniżono w stosunku do poprzedniego o kwotę ponad 3500 zł brutto. Jest to obecnie minimalne możliwe ustawowe wynagrodzenie dla osób kierujących spółkami.

Jak informowano w momencie tej zmiany – „Nowa prezes to absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz duże doświadczenie w branży usług wodno-kanalizacyjnych. W ostatnich latach pełniła funkcję członka zarządu, a od 2015 roku głównego specjalisty w ostrowskim przedsiębiorstwie WODKAN”.

Jak dowiedziała się nasza redakcja w spółce Wodkan współpracownicy bardzo serdecznie 5 lat temu podziękowali za prace pani prezes Małgorzacie Torz-Franka na rzecz spółki. Są szczęśliwi, że poszła realizować swoją misję w innym przedsiębiorstwie.

Jakie są Wasze doświadczenia drodzy pracownicy i klienci WPK Sp z. o o.?


Przechodząc do oświadczeń majątkowych Pani prezes to patrząc na ostatnie oświadczenie za rok 2022 jako prezes zarządu WPK Sp. z o.o. w Skalmierzycach w 2022 roku osiągnęła dochód w wysokości 155 222,47zł, a z tytułu emerytury kwotę 88 146,51zł.

Miała ona zasoby pieniężne w wysokości:

 • 510.000zł, majątek objęty małżeńska wspólnością majątkowa
 • 31000 euro, 670 GBP, 500 USD objęty wspólnością majątkową
 • Papiery wartościowe, zdematerializowane akcje na rachunku inwestycyjnym na kwotę 25 000zł.

  Patrząc na wcześniejsze oświadczenia majątkowe, to w 2020 roku miała więcej środków zgromadzonych w walucie polskiej, bowiem 580 000zł, jednak sporo mniej w Euro, gdyż tylko 3000.

  Posiada dom o powierzchni 239,23m2 o wartości 700.000 zł objęty wspólnością majątkową; gospodarstwo rolne o wartości 50.000zł zabudowany budynkiem mieszkalnym z ok. 1910 r, stodoła, chlewnia – majątek odrębny; działka gruntowa o wartości 70.000 zł wartościowych objęty wspólnością majątkową.

  Dodajmy, że zarobki w ramach WPK, kształtowały się rocznie w następujący sposób, jak wynika z przedkładanych oświadczeń majątkowych w poszczególnych latach:

  2019 – 95 596,25zł (od 22 lutego 2019)

  2020 – 131 410,82zł

  2021 – 174 900,05zł

  2022 – 155 222,47zł

  Porównując oświadczenia majątkowe w momencie objęcia funkcji Prezesa Zarządu, Małgorzaty Torz-Franka wskazała, że miała środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej w wysokości 375 000zł, natomiast w Euro 5000. Nie zmienił się status posiadania nieruchomości od tego czasu.

  ————–

  Wkrótce, sprawdzimy kolejne oświadczenia, a już teraz możecie zobaczyć nasze zestawienia oświadczeń majątkowych: Tyle zarobili w 2022 roku i takie majątki posiadają radni oraz burmistrz Nowych Skalmierzyc Jerzy Łukasz Walczak

  Natomiast już sami możecie Państwo sprawdzić oświadczenia majątkowe niektórych kierowników jednostek organizacyjnych gminy, kierowników w naszym Urzędzie czy radnych. Są one publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip5.wokiss.pl/noweskalmierzyce/bip/oswiadczenia-majatkowe.html


  Poprzedni artykułZakończyła się runda jesienna w III lidze
  Następny artykułZmiana trenera w Pogoni Nowe Skalmierzyce