Na ostatniej sesji Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwalono nowe stawki podatków od nieruchomości, rolnego oraz od środków transportowych na 2024 rok.

Przyjęte przez Radę Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce stawki podatku od nieruchomości na 2024 rok wzrosną o 8% w stosunku do obowiązujących obecnie. Wyjątkiem jest stawka od tzw. pozostałych gruntów, która wzrośnie o 10%, jednak jest ona i tak niższa o 56% niższa od stawki maksymalnej przewidzianej ustawą.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że wszystkie kategorie stawek podatku od nieruchomości w naszej gminie są niższe od stawek maksymalnych przewidzianych ustawą. Maksymalne stawki podatku od nieruchomości przewidziane przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wzrosły bowiem o 15%, tj. o wielkość inflacji za I półrocze bieżącego roku.

W zakresie podatku rolnego Rada postanowiła obniżyć z 89,63 zł do 80,00 zł średnią cenę skupu żyta będącą podstawą do obliczenia podatku rolnego w 2024 roku. Oznacza to jednak wzrost o 8% podatku rolnego w przyszłym roku w stosunku do roku bieżącego.

W podatku od środków transportowych postanowiono większość stawek pozostawić na poziomie z roku bieżącego, za wyjątkiem samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej wyższej niż 15 ton posiadających dwie osie jezdne oraz wyższej niż 12 ton posiadających trzy osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, gdzie stawki wzrosły o 200,00 zł.


Poprzedni artykułWyznaczono nagrodę za wskazanie sprawcy wandalizmów
Następny artykułPłuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!. Rusza rejestracja wolontariuszy