Ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wraz z udzieleniem wsparcia finansowego.

Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce określonych w „Programie współpracy Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2021 rok.” W ramach konkursu mogą zostać dofinansowane:

  • Działalność na rzecz kultury oraz sztuki,
  • Prowadzenie zespołu muzycznego,
  • Sport, w tym szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja przedsięwzięć sportowych lub zawodów
  • Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności
  • Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
  • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
  • Działalność na rzecz osób starszych oraz integracji społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • Edukacja, oświata i wychowanie.

– Ogłaszany na przełomie listopada i grudnia otwarty konkurs ofert to podstawowa forma finansowania organizacji pozarządowych. Ten rok jest pod wieloma względami trudny, nie wiemy, co przyniosą kolejne miesiące. Nie możemy jednak zrezygnować ze wsparcia dla Państwa – ludzi kultury, sportu i społeczników, postanowiłem więc ogłosić konkurs na 2021 rok na podobnych zasadach jak w poprzednich latach. Zmienia się tylko sposób wypełniania wniosków. Wzorując się na doświadczeniach innych samorządów postanowiliśmy skorzystać z systemu Witkac.pl, o którym już Państwu wspominałem. Pamiętajcie, że na każdym etapie służymy Wam pomocą – pisze w mediach społecznościowych Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak.

Łączna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań: 655.000 zł. Oferty należy składać w terminie od 19.11.2020 roku do godz. 15.00 dnia 14.12.2020 roku za pomocą platformy Witkac.


Poprzedni artykułMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach wyróżniony za „Działania i warsztaty dla matek i dzieci z niepełnosprawnościami”
Następny artykułPolicjanci z Komisariatu Policji w Nowych Skalmierzycach oddali osocze
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments