Sprawdziliśmy, jak wyglądają kwestie zatrudnienia oraz przeznaczanych kwot na wynagrodzenia w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

– Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce zatrudnia łącznie 80 osób na 77 i 7/8 etatach, w tym 76 osób na pełnych etatach, 2 osoby na 1/4 etatu, 1 osoba na 1/2 etatu i 1 na 7/8 etatu. Na stanowiskach kierowniczych urzędniczych jest zatrudnionych 12 osób (burmistrz, zastępca burmistrza, sekretarz, skarbnik, 8 kierowników referatów i audytor wewnętrzny). Na stanowiskach urzędniczych jest zatrudnionych 42 pracowników, na stanowiskach pomocniczych i obsługi 26 osób – informuje nas Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Zapytaliśmy również o zatrudnianie osób na zastępstwo pracownika i jak nas poinformowano – W latach 2021-2023 w Urzędzie były i są zatrudniane osoby na zastępstwo pracowników na stanowiskach urzędniczych. Były cztery takie sytuacje w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego. Nie ma możliwości zatrudniania pracowników po zakończeniu umowy na zastępstwo, ponieważ dniem rozwiązania umowy na zastępstwo jest ostatni dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika zastępowanego. Jeżeli były przypadki zatrudniania na etat pracownika, który wcześniej był zatrudniony na zastępstwo, to jedynie w drodze konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ogłaszanego w Biuletynie Informacji Publicznej. Nie zdarzyło się zatrudnienie na „zastępstwo zastępstwa”.

Co ważne, system wynagradzania pracowników na zastępstwo nie różni się od systemu wynagradzania pracowników na stanowiskach urzędniczych, kierowniczych urzędniczych, pomocniczych i obsługi, ponieważ wynagrodzenia reguluje rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych oraz regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Przedmiotowe rozporządzenie jest opublikowane w Dz.U. z 2021 r. poz. 1960, a regulamin wynagradzania oraz wszystkie jego zmiany są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce miesięcznie przeznacza na wynagrodzenia pracownicze około pół miliona złotych. Tak przestawiały się miesięczne kwoty przeznaczane na wynagrodzenia pracownicze w tym roku:

styczeń 473 431,35
luty 497 974,60
marzec 484 508,60
kwiecień 503 727,58
maj 478 236,40

Zapytaliśmy również o kwestie wynagrodzenia minimalnego, które po raz kolejny w tym roku wzrośnie od lipca. Jak się okazuje – Na minimalnej krajowej w Urzędzie jest zatrudnionych 8 osób, które od 1 lipca br. będą musiały mieć podwyższone wynagrodzenie (łączny wzrost miesięcznie 960 zł.)

Jeśli ktoś jest zainteresowany pracą w Urzędzie to – Na chwilę obecną nie ma ogłoszeń o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Należy również pamiętać, jak informuje nas Urząd w przesłanej nam odpowiedzi na nasze pytania – Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych tylko nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, jest otwarty i konkurencyjny. Zatrudnianie pracowników na stanowiska pomocnicze i obsługi nie wymaga rekrutacji zewnętrznej.

W latach 2021 – 2023 były przeprowadzane następujące postępowania konkursowe na wolne stanowiska urzędnicze:

  • Audytor wewnętrzny, kierownicze urzędnicze
  • Inspektor ds. inwestycji,
  • Inspektor d/s planowania i zagospodarowania przestrzennego,
  • Inspektor d/s obywatelskich i działalności gospodarczej,
  • Inspektor d/s księgowości podatkowej.

Poniżej linki do kilku naszych ostatnich artykułów dotyczących kwestii wydatkowania pieniędzy przez urzędników czy też kwestii pracy naszych radnych:

Gmina musiała oddać otrzymaną dotacje na jedną z dróg. Łącznie z odsetkami prawie 400 000zł

Sprawdziliśmy jakie koszty Gmina ponosi z tytułu korzystania z kancelarii prawnych

Tyle Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wydaje na promocję

Sprawdziliśmy, gdzie publikowane są przetargi w naszej gminie i ile samorząd wydał na ich publikacje

Jak Gmina wydaje nasze pieniądze? Sprawdziliśmy ile wydano na szkolenia. Jak się okazało najdroższe było to w którym uczestniczył burmistrz

Sprawdziliśmy ile zapytań i interpelacji złożyli radni z naszej gminy


Poprzedni artykułMłodzież w banku PKO BP
Następny artykułPolicjanci zabezpieczyli narkotyki. Zatrzymany został 25-latek
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments