Samorządy otrzymują różnego rodzaju dotacje, czy to rządowe, wojewódzkie czy też unijne. Z każdej takiej dotacji musi nastąpić stosowne rozliczenie, wymagane jest złożenie sprawozdania z realizacji zdania i wydatkowania dotacji. W przypadku, gdy nie zostanie to zrobione lub w przypadkach wskazanych w danym programie dofinansowującym inwestycje, samorządy często muszą zwrócić przyznane dotacje. Tak też się stało w przypadku na dotację na jedną z naszych dróg.

Jak sprawdziliśmy Urzędowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce nakazano zwrócić dotację, którą otrzymał na jedną z drogowych inwestycji. To łącznie z odsetkami prawie 400 000zł.

– Na podstawie Decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr IR-VII.801.7.115.2021.5 z dnia 10.03.2023 roku nałożona na Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce obowiązek zwrotu kwoty dofinansowania w wysokości 332.596,66 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi począwszy od 23 grudnia 2021 roku do dnia zwrotu dofinansowania na zadanie pt. „Budowa drogi gminnej w ramach budowy centrum sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzbrojeniem terenu” – uznanego jako niezgodnego z przeznaczeniem, polegającego na nieoddaniu do użytkowania drogi w okresie 90 dni od terminu określonego w umowie dofinansowania. Decyzja powołuje się na zapisy umowy i wskazuje, że pomimo, że środki finansowe zostały przeznaczone na zadanie wskazane w umowie, przekroczenie terminu przewidzianego na oddanie drogi do użytkowania traktowane jest jako wykorzystanie dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem – czytamy w udzielonej nam odpowiedzi na zadane pytanie w tej kwestii Urzędowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Poinformowano nas jednocześnie, że „Gmina podjęła procedurę odwoławczą, a w przypadku jej niepowodzenia wystąpi na drogę sądową”.

Zgodnie z decyzją Wojewody zapłacono w dniu 30 marca 2023 roku należność główna w kwocie 332.598,68 zł oraz odsetki w wysokości 59.338,89 zł.

Zaznaczmy, że jak wynika z udzielonej nam odpowiedzi na przesłane pytania – „prace zostały zakończone w terminie przewidzianym w umowie. Inwestycje pokryto ze środków własnych gminy„. Ponadto „żaden z pracowników nie otrzymał nagrody w zakresie realizowanego zadania”.

Dodajmy, że kwota dotacji pozyskanych w latach 2021 — 2023 na budowę dróg przez nasz Samorząd to 5 226 131,71 zł (wliczona jest w to ul. Słoneczna w Fabianowie, na którą wniosek składany był wcześniej, ale dotacja przyszła w roku 2021. Kwota pozyskana na ul. Słoneczną 784 355,91). Ponadto dwa wnioski dotyczące roku 2023 związane z remontem dróg są jeszcze w trakcie oceny.

Jak informuje nas Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce – Wszystkie inwestycje w infrastrukturę drogową w latach 2021 — 2022 na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce zostały zakończone i rozliczone w terminach przewidzianych w umowach z wykonawcami. W 2023 roku jest realizowana przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czachory, umowę podpisano 19.05.2023 roku. Kwota umowy z wykonawcą 839 098,13 zł, dofinansowanie 419 549,06 zł, termin wykonania prac – 3 miesiące od podpisania umowy.


Poniżej linki do kilku naszych ostatnich artykułów dotyczących kwestii wydatkowania pieniędzy przez urzędników czy też kwestii pracy naszych radnych:

Sprawdziliśmy jakie koszty Gmina ponosi z tytułu korzystania z kancelarii prawnych

Tyle Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wydaje na promocję

Sprawdziliśmy, gdzie publikowane są przetargi w naszej gminie i ile samorząd wydał na ich publikacje

Jak Gmina wydaje nasze pieniądze? Sprawdziliśmy ile wydano na szkolenia. Jak się okazało najdroższe było to w którym uczestniczył burmistrz

Sprawdziliśmy ile zapytań i interpelacji złożyli radni z naszej gminy


Jeśli interesują Państwa inne kwestie dotyczące wydatkowania środków przez Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce lub przez gminne instytucje zapraszamy do kontaktu mailowego – redakcja@twojens.pl – gdzie możecie przesłać, co Was interesuje. W Waszym imieniu zwrócimy się do Gminy z Pytaniami.


Poprzedni artykułMożesz zostać ławnikiem. Ruszyło zgłaszanie kandydatów
Następny artykuł50-latek lato spędzi w areszcie. Zatrzymany został za dopalacze
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments