Wojewoda wielkopolski wydał rozporządzenie dotyczące ogniska ptasiej grypy, w którym za obszar zagrożony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) uznaje się tereny obejmujące miejscowości w Gminie Nowe Skalmierzcye: Biskupice Ołoboczne, Fabianów i Ociąż.

Na obszarze zagrożonym nakazuje się m.in. stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób; przechowywanie paszy i ściółki dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z gryzoniami oraz dzikimi ptakami oraz ich odchodami.

Zakazuje się m.in. wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;  wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;  organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;  przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;  transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Zakazuje się utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu, chyba że:

a) drób jest chroniony przed kontaktem z dzikim ptactwem za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub innych odpowiednich środków zapobiegających temu kontaktowi;
lub b) drób jest karmiony i pojony w zamkniętym pomieszczeniu lub w miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi dzikiego ptactwa z pokarmem lub wodą przeznaczonymi dla drobiu.

Pełna treść wydanego rozporządzenia wojewody Wielkopolskiego: https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/rozporzadzenie_wojewody_wielkopolskiego_z_dnia_28.03.2023_r._w_sprawie_zwalczania_wysoce_zjadliwej_grypy_ptakow_hpai_na_terenie_powiatow_ostrowskiego_i_ostrzeszowskiego.pdf


Poprzedni artykułOdbędą się kontrole w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
Następny artykułObwodnica Kalisza. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce opublikował oświadczenie
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments