Chyba prawie wszyscy, którzy gdzieś pracują się szkolą. Dotyczy to również Urzędników i nawet uważamy, że powinni to robić, gdyż od tego zależy, jak jesteśmy obsługiwani, jak wydawane są decyzje, a co za tym idzie czy popełniane są błędy w tym zakresie. Jednak, czy zawsze są to racjonalnie wydawane, w końcu nasze wspólne pieniądze?

Zwróciliśmy się z pytaniami do Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w zakresie prowadzonych szkoleń i jak wynika z odpowiedzi – „Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 7 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązkiem pracownika jest stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych. (…) W 2022 roku pracownicy Urzędu brali udział w 121 szkoleniach, w tym w 68 szkoleniach bezpłatnych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu w ramach składki członkowskiej”.

Jeśli chodzi o szkolenia płatne to najdroższym przeprowadzonym szkoleniem, za które zapłacił Urząd Miasta i Gminy Nowe Skalmierzyce jak się okazuje było szkolenie z tematu „Social Media w JST – funkcje, zasady i potencjał w nowoczesnej komunikacji społecznej”.

Jak poinformował nas Urząd – „W szkoleniu brało udział ogółem 5 pracowników. Trwało ono 5,5 godziny i miało miejsce w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Koszt szkolenia to 2.125,00 zł, a prowadziła je firma: Mateusz Nycek Consulting, ul. Kościuszki 21, 63-400 Ostrów Wlkp.

Jak się okazuje, jest to jedyne szkolenie w którym brał udział Jerzy Łukasz Walczak, Burmistrz Gminy i Miasta.

Natomiast Agnieszka Sipka, zastępca burmistrza brała udział w sześciu szkoleniach na temat:

 1. Jak to się robi: imprezy miejskie czyli praktyczny warsztat dla Event Managerów działających w strukturach JST.
 2. Ochotnicze straże pożarne – nowa ustawa – zmiany organizacji i finansowania OSP przez gminy.
 3. Zatrudnienie cudzoziemców w placówkach oświatowych i przyjmowanie uczniów cudzoziemskich do publicznych przedszkoli i szkół. Podatek od nieruchomości – jak opodatkować majątek przedsiębiorcy?
 4. Możliwość zmiany wynagrodzenia ryczałtowego z powodu nadzwyczajnej zmiany sytuacji. Wpływ kryzysu migracyjnego na gminne systemy gospodarki odpadami komunalnymi.
 5. Social Media w JST – funkcje, zasady i potencjał w nowoczesnej komunikacji społecznej.
 6. Jak optymalizować wydatki na oświatę – wydatki a subwencja oświatowa

Zastanawialiśmy się w jaki sposób podejmowane są decyzje, co do szkoleń i dlatego zadaliśmy pytanie „W jaki sposób podejmowane są decyzje w kwestii szkoleń, kto wybiera podmioty, które mają je prowadzić, ogłaszane są konkursy, przetargi?

Jak nad poinformowano – „Szkolenia nie mają charakteru zamkniętego dla określonej grupy urzędników. Istotnym jest temat i potrzeba udziału pracownika w takim szkoleniu np. z powodu, zmiany przepisów, potrzeby podwyższenia kwalifikacji czy umiejętności w danym temacie. Tematy są więc zróżnicowane i prowadzone przez wiele firm szkolących„.

Poniżej podano nam kilka przykładów szkoleń i ich kosztów:

 1.  Ochotnicze straże pożarne – nowa ustawa – zmiany organizacji i finansowania OSP przez gminę – bezpłatne,
 2. Dodatek węglowy nowym zadaniem dla gmin – bezpłatne,
 3. E-faktury. System KSeF. Zmiany w VAT – bezpłatne
 4. Jak prawidłowo sporządzać oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu i rozliczyć opłaty za korzystanie z zezwoleń w 2022 r. – bezpłatne
 5. Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami jako zadanie JST – bezpłatne 
 6. Przegląd zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w latach 2020 – 2022 – bezpłatne
 7. Dodatek osłonowy nowym zadaniem dla gmin – bezpłatne
 8. Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2021 – według nowych zasad – szkolenie bezpłatne,
 9. Zadania gmin związane z obsługą Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej po zmianach – bezpłatne
 10. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych – bezpłatne
 11. Egzekucja administracyjna podatków i opłat – płatne 699 zł.
 12. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – płatne 380 zł.
 13. Zatrudnianie cudzoziemców – płatne 290 zł.
 14. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych – płatne 290 zł.
 15. Prowadzenie rejestru wyborców – płatne 384 zł.
 16. System informacji oświatowej w praktyce – płatne 299 zł.
 17. Rozliczenie podatku dochodowego – płatne 258 zł.

Ponadto jak czytamy dalej – „W większości są to szkolenia prowadzone zdalnie i nie ma kosztów delegacji”. Natomiast jak informuje nas Urząd – „Jeśli chodzi o procedurę podejmowania decyzji w kwestii udziału pracownika w szkoleniu to w tych bezpłatnych wystarczy samo zgłoszenie na platformie Stowarzyszenia WOKiSS przez uprawnione osoby. Pracownicy otrzymują informację na e-mail o temacie szkolenia i terminie wraz programem. Jeżeli jest ono płatne to zgłoszenie podpisuje burmistrz lub zastępca burmistrza oraz kontrasygnuje skarbnik”.

W odpowiedzi podano nam przykłady 7 płatnych szkoleń. Tych szkoleń płatnych było jednak więcej (łącznie 53) i dlatego w kolejnym naszym zapytaniu zwróciliśmy się również o podanie jakie dokładnie szkolenia płatne (tematy) były prowadzone, przez kogo czyli przez jakie firmy czy stowarzyszania, jakie były koszty szkoleń, ilu urzędników uczestniczyło w każdym z nich?

Niestety w tym przypadku nie uzyskaliśmy odpowiedź, gdyż Urząd w odpowiedzi na nasze zapytania wezwał nas od wykazania, że udostępnienie informacji publicznej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Miało to wynikać zdaniem Urzędu z faktu m.in. że zakres pytań zawartych we wniosku sugeruje, że wnioskodawca żąda informacji przetworzonej oraz „Szeroki zakres wniosku, wymagający zgromadzenia, przekształcenia określonych dokumentów, sporządzenia zestawień i opracowań, wymaga działań organizacyjnych i angażowania środków osobowych, które zakłócają normalny tok działania adresata wniosku i utrudniają wykonywanie przypisanych mu zadań.

Oczywiście wskazaliśmy, że takie informacje mają szczególne znaczenie dla interesu społecznego, gdyż naszym zdaniem „Informacje o tym, czy urzędnicy korzystają z płatnych szkoleń oraz kto je organizował (prowadził), za które pośrednio płacą mieszkańcy są informacjami szczególnie istotnymi dla interesu publicznego. Szkolenia mogły być bowiem prowadzone przez osoby związane z władzami gminy, czy też przez firmy w inny sposób powiązanie z Urzędem. Niestety brak tych informacji uniemożliwia mieszkańcom zapoznanie się z nimi”.

Zawęźlimy jednak nasze zapytanie do szkoleń, których koszt wyniósł ponad 1000zł. Jak się okazuje tylko jedno szkolenie przekroczyło tą kwotę. Było to szkolenie w którym uczestniczył burmistrz. Przypominamy, było to jedyne szkolenie w którym brał udział Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Odnośnie kosztów wszystkich szkoleń w 2022 roku kwota zaplanowana w gminnym budżecie na szkolenia wynosiła 35.000 zł., a wydatkowano kwotę 27.024,94 zł. Natomiast, jeśli chodzi o bieżący rok, to jak nas poinformowano – „Brak planów na 2023 r. jeśli chodzi o konkretne tematy szkoleń. Wszystko zależy jakie przepisy prawa zostaną zmienione i jaka będzie potrzeba udziału w szkoleniach. Kwota zaplanowana na szkolenia w 2023 r. wynosi 30 000zł”.

Ocenę zasadności prowadzonych szkoleń w gminie pozostawiamy Państwu, jednak patrząc tylko na te kilka tematów, które nam przesłało tylko jedno budzi nasze pewne zastrzeżenia. Bo po pierwsze było ono najdroższe ze wszystkich ubiegłorocznych szkoleń i w sumie, czy dla nas mieszkańców ma znaczenie jak prowadzi Urząd swoje social media?


W planach mamy kolejne pytania o zasadność wydawania naszych pieniędzy przez Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Zachęcamy do śledzenia naszego portalu. Natomiast, jeśli coś Wam się nie podoba w naszej gminie piszcie na nasz adres mailowy. Może uda nam się zainterweniować, czy też sprawę opisać.


Poprzedni artykułZa nami 101. akcja poboru krwi
Następny artykułW Skalmierzycach doszło do śmiertelnego potrącenia rowerzysty
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments