Wojewoda wielkopolski wydał rozporządzenia dotyczące ognisk ptasiej grypy w których za obszar zagrożony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) uznaje się  tereny obejmujące miejscowości: Kotowiecko, Gałązki Wielkie, Osiek, Śmiłów, Gostyczynę, Strzegowę, Chotów, Węgry, Śliwniki, Skalmierzyce, Nowe Skalmierzyce, Gniazdów, Boczków, Biskupice Ołoboczne, Fabianów, Ociąż, Mączniki.

Na obszarze zagrożonym nakazuje się m.in. stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób; przechowywanie paszy i ściółki dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z gryzoniami oraz dzikimi ptakami oraz ich odchodami.

Zakazuje się  m.in.  wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;  wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;  organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;  przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;  transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;  utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu, chyba że:


a) drób jest chroniony przed kontaktem z dzikim ptactwem za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub innych odpowiednich środków zapobiegających temu kontaktowi; lub

b) drób jest karmiony i pojony w zamkniętym pomieszczeniu lub w miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi dzikiego ptactwa z pokarmem lub wodą przeznaczonymi dla drobiu.


ŹRÓDŁOnoweskalmierzyce.pl
Poprzedni artykułProgram usuwania folii rolniczych. Od poniedziałku nabór wniosków
Następny artykułDo 31 stycznia przedsiębiorcy mogą zgłaszać się do małego ZUS plus
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments