Ogłoszony został przez Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wraz z udzieleniem wsparcia finansowego. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań to 440.000 zł.

Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce określonych w „Programie współpracy Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2023 rok.”

Poniższa tabelka przedstawia rodzaje zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

Prowadzenie zespołu muzycznego50.000 zł
Sport, w tym szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja przedsięwzięć sportowych lub zawodów.  300.000 zł
Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności.  45.000 zł
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży.  25.000 zł
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.  10.000 zł
Działalność na rzecz osób starszych oraz integracji społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym.  10.000 zł

Oferty należy składać w terminie od 21 listopada 2022 roku do godz. 15.00 dnia 13 grudnia 2022 roku.

Wszelkie informacje na temat konkursu, w tym formularze wniosków, wzór umowy, formularz sprawozdania można uzyskać pod adresem: https://btest5.wokiss.pl/noweskalmierzyce/bip/przetargi/2022/ogloszenia-o-przetargu/otwarty-konkurs-ofert.html


Poprzedni artykułZwycięstwo na koniec rundy jesiennej
Następny artykułKiermasz Bożonarodzeniowy z organizacjami pozarządowymi
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments