Od 15 kwietnia będzie można składać wnioski o dotacje na zakup zbiorników gromadzących wody opadowe. Wysokość dotacji to 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 2000,00 zł.

Dotacja obejmuje zakup i montaż nowych zbiorników naziemnych wolnostojących lub podziemnych zbiorników służących do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych i roztopowych na danej nieruchomości położonych na terenie Gminy. Dotacją objęte są wyłącznie zbiorniki fabrycznie nowe przeznaczone do zbierania wody deszczowej, spełniające normy i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Jedna osoba może złożyć tylko jeden wniosek. W przypadku braków formalnych wniosku lub braku wymaganych załączników, Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wezwie wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie do 14 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Wnioski przyjmowane będą od 15 kwietnia do 2 maja 2022 r., bądź do wyczerpania się limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Jak jednocześnie informuje UGiM Nowe Skalmierzyce 15 kwietnia Urząd będzie czynny do godz. 12.00.

Wnioski można pobrać ze strony noweskalmierzyce.pl


Poprzedni artykułIMGW ostrzega. Opublikowano ostrzeżenie meteorologiczne
Następny artykułPijani i jadący zbyt szybko kierowcy zatrzymani przez ostrowskich policjantów
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments