Po naszym artykule dotyczących nowych stawek za gospodarowanie odpadami, jeden z naszych czytelników zwrócił się do nas z zapytaniem odnośnie segregacji odpadów w gminie i ich odbioru z posesji. Zwróciliśmy się więc z pytaniami w tej sprawie do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Skalmierzycach.

Jak pisze nam nasz czytelnik że od jakiegoś czasu męczy go pewna sprawa i chciałby wiedzieć – Jak to jest w naszej gminie z segregacja śmieci? Od jakiś dwóch lat wygląda to całkiem inaczej niż wcześniej. W obecnej chwili wszystkie segregowane śmieci w domostwach jednorodzinnych  zabierane są przez śmieciarkę, jednakże są z miejsca mielone i miażdżone.

Zdaniem naszego czytelnika, jest to nieodpowiednie postępowanie, gdyż np. szkło jest jego zdaniem mielone w śmieciarce razem z foliowym workiem i może być traktowane jak stłuczka, ale tłuczonych szyb nie można wrzucać do worków.

Dlatego też pyta – Czy to jest normalny etap przetwarzania, czy to trafia w takiej postaci do sortowni czy na wysypisko? To samo dotyczy się tworzyw sztucznych i opakowań foliowych.

Podobnie ma być z odpadami wielkogabarytowymi – Szafy, materace, różnego rodzaju zabawki plastikowe itd zbierane są przez śmieciarkę i miażdżone. Jeszcze ze dwa lata temu czy to odpady segregowane czy też wielkogabarytowe były zabierane we workach w całości na przyczepę.

Zadaliśmy przesłane nam pytania Wielobranżowemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. w Skalmierzycach (dalej WPK) i w przesłanej nam odpowiedzi spółka wyjaśnia:

WPK realizuje m.in. zleconą przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce usługę odbioru niesegregowanych i segregowanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy oraz transport tych odpadów do wskazanego miejsca ich przetwarzania. Odbiór i transport odpadów odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi.

Szczegółowe warunki/ zasady działania WPK wynikają m.in. z aktów prawa lokalnego uchwalonych przez Radę Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce takich jak:

•             Uchwała nr XXII.191.2020 z 30 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce;

•             Uchwała nr XVIII.155.2019 z 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z tymi przepisami segregacja odpadów dokonywana jest z podziałem na frakcje takie jak     papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, bioodpady czy meble i odpady wielkogabarytowe. Mieszkańcy Gminy, dzięki prowadzonej selektywnej zbiórce odpadów, czynnie uczestniczą w optymalizacji procesów gospodarki odpadami.

Ze względu na posiadane przez WPK pojazdy do transportu odpadów – w tym pojazdy bezpylne ( tzw. śmieciarki), poszczególne rodzaje odpadów odbierane są z nieruchomości osobno, czyli podczas jednego kursu zbierana jest jedna frakcja np. papier. Następnie są transportowane do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie są przetwarzane, w tym sortowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Prowadzący instalację, przetwarzający odpady, sprawdza każdy z wykonywanych przez WPK transportów. Nie zgłasza w tym zakresie zastrzeżeń co do struktury/konsystencji dostarczonych odpadów. Nie ma znaczenia czy dowożone odpady są zgniecione – ważne aby nie były zanieczyszczone.  Odpady poddawane są w instalacji procesowi sortowania i doczyszczania.

Stosowanie śmieciarek pozwala WPK ograniczać ilość wykonywanych transportów dzięki zyskiwanej pojemności zbiorników na odpady. Dzięki zgniataniu optymalizujemy koszt transportu co wpływa na wysokość opłat za gospodarowanie odpadów pobieranych przez Gminę. W naszych pojazdach nie ma możliwości „mielenia” odpadów – ze względu na strefę zgniotu następuje ich zgniatanie.

Jako podmiot odbierający i transportujący odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych do instalacji otrzymujemy wynagrodzenie od Gminy ustalone w oparciu o ilość odebranych i transportowanych  odpadów. Gdyby nie było stosowana dostępna opcja zgniatania odpadów, ilość wykonanych transportów musiałaby być zdecydowanie większa, co skutkowałoby generowaniem przez Spółkę straty lub ewentualnie niosło konieczność zwiększenia opłaty za gospodarowanie odpadami dla mieszkańców.

Stosowany przez WPK sposób odbioru i transportu odpadów jest standardem w gospodarowaniu  odpadami.


Poprzedni artykułWydano ostrzeżenie przed silnym wiatrem
Następny artykułW niedzielę gra WOŚP. Program wydarzeń w Nowych Skalmierzycach
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments