Anatol Piaskowski, Wójt Gminy Sieroszewice w opublikowanej informacji na stronie gminy poinformował o niekontynuowaniu rozmów ze Spółką RZZO w Ostrowie Wielkopolskim w sprawie wydzierżawienia gruntów w miejscowości Psary, na których zlokalizowane jest składowisko odpadów.

Poniżej publikujemy pełną treść opublikowanej przez wójta informacji przedmiotowej sprawie:

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Psar podjąłem decyzję  o niekontynuowaniu rozmów ze Spółką RZZO w Ostrowie Wielkopolskim w sprawie wydzierżawienia gruntów, na których zlokalizowane jest składowisko odpadów.

Jednocześnie informuję, że propozycję zagospodarowania terenu wysypiska zainicjował RZZO sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wlkp. Pierwsze rozmowy w tej sprawie odbyły się w 2019 roku, o czym byli informowani Radni Gminy na posiedzeniach komisji. Na ostatniej komisji, która odbyła się 24 czerwca 2021 r. Prezes RZZO Pani Marzena Wodzińska przedstawiła  Radnym szczegóły związane z propozycją  zagospodarowania  wysypiska. Jako Wójt byłem zobowiązany  zapoznać Radę z  ofertą, co też uczyniłem, ponieważ  wpływy  z dzierżawy zostałyby wykorzystane na poprawę infrastruktury i rozwój  naszej gminy. Szanowni mieszkańcy przypominam, że ostateczną decyzję podejmują Radni Gminy,  tak jak to  uczynili  otwierając w 2001 roku składowisko odpadów w Psarach.

Biorąc pod uwagę dyskusje i opinie Radnych na komisji postanowiłem nie przedstawiać Radzie Gminy projektu uchwały dotyczącej dzierżawy ww. terenu.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że decyzja ta niesie za sobą negatywne skutki finansowe dla gminy Sieroszewice oraz  jej mieszkańców np.:

– brak rocznych wpływów do budżetu gminy w wysokości co najmniej  2,2 mln zł, co wiązać się będzie z ograniczonymi możliwościami rozwojowymi, w szczególności mniejszymi nakładami na oświatę, budowę dróg, chodników, sieci kanalizacyjnych i gminnych programów wspierających mieszkańców;

– brak miejsca na składowanie odpadów odbieranych z gospodarstw domowych z terenu gminy, co wymagać będzie poszukiwania nowego zakładu zagospodarowania odpadów w odległości nawet kilkuset kilometrów od gminy. Rodzić to będzie znaczący wzrost kosztów obsługi systemu;

– niestworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców gminy Sieroszewice.

Chcę stanowczo podkreślić, że od samego początku o wszelkich spotkaniach, rozmowach oraz ustaleniach informowany był Przewodniczący Rady Gminy i zarazem sołtys wsi Psary Pan Rafał Bartnik oraz Rada Gminy Sieroszewice.

W związku z przedstawioną decyzją proszę zawiązany „Komitet Protestacyjny” o przekazywanie rzetelnych informacji związanych ze składowiskiem odpadów w Psarach. Ubolewam nad faktem, że przedstawiciele „Komitetu Protestacyjnego” nie skorzystali  z mojego zaproszenia do rozmów. Zaproszenie skierowałem do przewodniczącego komitetu Pana Arkadiusza Wojtczaka.

Przykre jest zarzucenie mi braku woli spotkania z mieszkańcami. O zebraniach  organizowanych  w ostatnich tygodniach niestety nie zostałem poinformowany.

Aktualnie na składowisku zgodnie z art. 123 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 779) prowadzone są prace związane z fazą eksploatacyjną (rekultywacja), które według harmonogramu będą trwać do końca 2021 r. Po ich zakończeniu nastąpi faza poeksploatacyjna (okres 30 lat liczony od dnia zakończenia rekultywacji składowiska odpadów).

                                                                                                                                           z poważaniem

                                                                                                                                       Anatol Piaskowski

                                                                                                                                    Wójt Gminy Sieroszewice


ŹRÓDŁOsieroszewice.pl
Poprzedni artykułKomitet Protestacyjny Przeciwko Reaktywacji i Rozbudowie Wysypiska Śmieci w Psarach udzielił odpowiedzi wójtowi Gminy Sieroszewice na jego oświadczenie
Następny artykułMasz firmę? Zostań sponsorem trzecioligowej Pogoni Nowe Skalmierzyce
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments