Władze gminy oraz radni muszą co roku składać oświadczenia majątkowe. Sprawdziliśmy, jakie dochody oraz majątek mają radni Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Poniższe dane dotyczą informacji, które znalazły się w złożonych w tym roku oświadczeniach za rok 2020 i które opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej.

Bęcki Wiktor – prowadzący rodzinne gospodarstwo rolne posiada środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej w wysokości 29 tys. zł. Uzyskał dochody w wysokości 14.496zł z tytułu diety radnego oraz 1260 zł z tytułu diety strażaka ochotnika. Posiada samochód osobowy.

Biernat Grzegorz – pracuje jako pracownik niepedagogiczny w szkole w Nowych Skalmierzycach. Posiada mieszkanie o powierzchni 52,8 m2 o wartości 200 000zł (współwłasność). Z tytułu zatrudnienia oraz z uzyskanych diet osiągnął dochód w 2020 roku w wysokości 69.955,26zł. Radny posiada również 2 samochody.

Brzeziński Marian – prowadzi działalność handlową, posiada środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej w wysokości 10 tys. zł., dom o powierzchni 228,8 m2 o wartości 400.000zł, gospodarstwo rolne o wartości 200,000zł oraz inne nieruchomości o wartości 1.000.000zł. Wszystko stanowi współwłasność z żona. Osiągnął dochód z działalności w wysokości 130 329,87zł, z tytułu diety radnego 12084 oraz 50zł jako dietę członka zarządu PZW. Posiada również 2 samochody.

Jaś Grażyna pracująca jako wychowawca w Domu Dziecka w Kaliszu posiada środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej w wysokości 8.000zł, dom o wartości 370 000zł, mieszkanie o powierzchni 47m2 i wartości 12 000zł (wspólny majątek z mężem) oraz gospodarstwo rolne o wartości 100.000zł. Łącznie w ubiegłym roku osiągnęła dochód w wysokości 80 959,81zł. Jest również współwłaścicielką samochodu osobowego.

Korzeniewski Jan, emeryt, posiada środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej w wysokości 305 000zł (wspólnota) oraz akcje o wartości 600zł. Posiada mieszkanie o powierzchni 52 m2, tytuł prawny służebność. Osiągnął dochód z tytułu diety radnego 12084zł, diety sołtysa 9672zł oraz emerytury 16 040,37zł. Jest również współwłaścicielem samochodu osobowego.

Łusiak Jacek, emeryt, posiada dom jako współwłasność o wartości 400 000zł, a w 2020 roku osiągnął dochody w wysokości 53 334,78zł. Ma również zaciągnięty kredyt hipoteczny w wysokości 93.000zł.

Nogaj Renata posiada środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej w wysokości 36 500zł oraz dom o wartości 350 000zł (małżeńska wspólność majątkowa). W ubiegłym roku uzyskała dochód w wysokości 25 734,60zł. Jest współwłaścicielką samochodu. Posiada kredyt hipoteczny w wysokości 70.000zł.

Orzechowski Tadeusz, posiada dom o wartości 250 000zł (współwłasność) oraz działkę o wartości 10 000zł (współwłasność). Uzyskał dochód z tytułu emerytury w wysokości 32 541,48zł oraz diety 33 828,00zł. Posiada kredyt objęty małżeńską wspólnością ustawowa, gdzie pozostało do spłaty 24.151,60zł

Stasiak Józef, rencista, posiada środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej w wysokości 130 000zł (wspólność małżeńska), dom o wartości 400 000zł (wspólność małżeńska) oraz inne nieruchomości o wartości 300 000zł (wspólność małżeńska). Uzyskał dochody z tytułu renta 13215,48zł, dieta 14496, rozliczenie PIT 28 36.200zł.

Stępniak Karol, zatrudniony w OZC Ostrów, posiada środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej w wysokości 10.000zł (wspólność majątkowa), mieszkanie o wartości 160 000zł (wspólność majątkowa). Uzyskał łączny dochód w 2020 roku z tytułu zatrudniania, umów, diety radnego w wysokości 151 728,43zł. Jest również współwłaścicielem samochodu osobowego.

Sztandera Maksymilian posiada środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej w wysokości 10.000zł, a w roku ubiegłym osiągnął dochód z tytułu zatrudnienia w wysokości 65 947,15zł oraz diety radnego w wysokości 14 496zł. Jest również właścicielem samochodu osobowego. Ma również zaciągnięty kredyt gotówkowy w wysokości 10.982,40zł.

Ulichnowski Grzegorz posiada środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej – 100 Euro. Ma dom o wartości 250 000zł (małżeńska wspólność majątkowa). Osiągnął łączne dochody w wysokości 67 073,85zł. Posiada samochód (małżeńska wspólność majątkowa). Ma również zobowiązania w postaci pożyczki pieniężnej w kwocie 14 525,61zł oraz kredytu hipotetycznego konsolidacyjnego w wysokości 80 633,29zł (małżeńska wspólność majątkowa).

Wojciechowski Grzegorz, posiada środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej w wysokości 190 000zł (współwłasność z żoną) oraz środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej 4500 Euro (współwłasność z żoną). Posiada wspólnie z żoną dom o wartości 450 000zł i inne nieruchomości o wartości 290 000zł oraz sześć działek budowlanych o wartości 420 000zł. Osiągnął dochód z prowadzonej działalności (współwłasność z żoną) w wysokości 514 129,68zł. Inne dochodu w 2020 roku w tym dieta radnego w łącznej wysokości 12591,01zł. Posiada również 3 samochody. Ma również zobowiązania pieniężne w postaci kredytów dla firm w łącznej wysokości 195.814zł.

Sprawdziliśmy również oświadczenie majątkowe Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz jego zastępcy.


Jerzy Łukasz Walczak posiada środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej w wysokości 132 798,40zł oraz środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej 900,47 EURO i jednostki uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym o wartość 30 867,18zł. Wszystkie te środki objęte są małżeńska wspólnością majątkową. Posiada dom wraz z działką o wartości 500 000zł (małżeńska wspólność majątkowa). Z tytułu zatrudnienia uzyskał dochód w wysokości 136 513,06 zł oraz z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu spółki Prosna w wysokości 33 000zł. Posiada samochód osobowy oraz ciągnik rolniczy. Wszystkie pojazdy objęte małżeńska wspólnością majątkową.

Agnieszka Sipka – posiada środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej w wysokości 36 901,15zł (wspólność małżeńska) oraz środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej 120 EURO. Posiada dom o wartości 600 000zł (wspólność małżeńska), mieszkanie o wartości 100 000zł (majątek odrębny) oraz inne nieruchomości w postaci udziału 624/2491 części w częściach wspólnych budynku (wartość w ramach wartości mieszkania) i prawie własności gruntu, budynek gospodarczo-garażowy o wartości 50 000zł (wspólność małżeńska). Uzyskała dochód z tytułu umowy o pracę w wysokości 137.150,20zł oraz przychód z tytułu wynajmu mieszkania 7.200,00zł. Posiada 2 samochody oraz przyczepę kempingową. Ma również zobowiązania w postaci kredytu hipotecznego zaciągniętego wspólnie z mężem, pozostało do spłaty 207 651,20zł oraz ma również zaciągnięty kredyt gotówkowy, gdzie do spłaty pozostało 55.792,97

Pełne zestawienia oświadczeń majątkowych naszych radnych dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip3.wokiss.pl/noweskalmierzyce/bip/oswiadczenia-majatkowe/rok-2020/radni.html


Poprzedni artykułBędzie dofinansowanie do usuwania Azbestu
Następny artykułOstrzeżenie pogodowe na dzisiaj dla naszego regionu
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments