Zostało nam przesłane sprostowanie dotyczące rekrutacji do Żłobka Gminnego w Nowych Skalmierzycach przez Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzego Łukasza Walczaka, które dotyczy zasad rekrutacji, ilości wolnych miejsc w żłobku oraz publikacji jakie pojawiły się na jednym z portali internetowych.

Pełna treść przesłanego nam sprostowania Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzego Łukasza Walczaka dotyczącego rekrutacji do Żłobka Gminnego w Nowych Skalmierzycach oraz publikacji na jednym z portali internetowych:

Trwająca w dniach 11-28 maja rekrutacja do naszego gminnego żłobka stała się tematem artykułów internetowych, w których autorzy piszą m.in. o „poniżaniu godności rodziców”, którzy chcąc mieć gwarancję przyjęcia swojej pociechy do placówki ustawili się w kolejce już 10 maja od wczesnych godzin porannych i „musieli ślęczeć na chodniku”.

Na portalu www.ostrow24.tv napisano ponadto, że Gmina ma jeden żłobek i „jest w nim przewidziane 40 miejsc”. Żłobek mamy wprawdzie jeden, ale miejsc jest w nim 80, z czego 40 wolnych – tzn. przewidzianych do rekrutacji w roku bieżącym. Pozostałe zajmują dzieci, które do żłobka już uczęszczają i ich opieka w tej placówce będzie kontynuowana aż do rozpoczęcia edukacji w przedszkolu.

Prowadzenie przez samorządy żłobków nie jest dla nich obligatoryjne, tak jak jest to w przypadku przedszkoli. Poza miastem Ostrów Wlkp. i Gminą Ostrów Wlkp. jesteśmy trzecim samorządem w powiecie posiadającym tego typu placówkę, która ma charakter publiczny. W naszej Gminie widzimy jednak taką potrzebę, ponieważ wzrasta zaufanie społeczne do tego typu placówek opiekuńczo-wychowawczych. Od samego początku sukcesywnie więc zwiększamy liczbę miejsc w naszym żłobku. W momencie jego utworzenia w roku 2015 było to 30 miejsc, w 2017 – 42 miejsca, w 2018 – 68 miejsc, od roku 2019 roku – 80 miejsc. Liczba ta w ciągu zaledwie czterech lat wzrosła więc aż o 166% i to pomimo podobnego na przestrzeni wspomnianych lat poziomu dzietności! (wg wykazu ewidencji ludności liczba urodzeń w 2015 roku – 190, w 2016 – 184, w 2017 – 208, w 2018 – 173, w 2019 – 179, w 2020 – 181).

Na portalu www.ostrow24.tv napisano również, że „w ostrowskim żłobku istnieje system zapisu przez internet. Rodzice zdobywają punkty np. za to, że oboje pracują, mają już inne dziecko lub czy występuje u dziecka niepełnosprawność”. W naszej Gminie, pomimo zapisu osobistego, rekrutacja również odbywa się na podstawie regulaminu, który określa punktację poszczególnych kryteriów. Wśród nich znajdują się: miejsce zamieszkania na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce, dziecko obojga rodziców pracujących zawodowo, dziecko rodzica samotnie go wychowującego, dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności, kryterium wielodzietności. Rekrutacja odbywa się na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych. W przypadku uzyskania równorzędnej sumy punktów Komisja Rekrutacyjna wybiera dziecko na podstawie kolejności złożenia wniosku. Samo miejsce w kolejce nie decyduje zatem o przyjęciu dziecka do placówki.

Należy ponadto podkreślić, że system rekrutacji elektronicznej również nie jest doskonały i nie daje gwarancji, iż miejsce w żłobku znajdą dzieci najbardziej tego potrzebujące.


Poprzedni artykułRekrutacja do Gminnego Żłobka. Kolejka ustawiła się już 24 godziny przed startem zapisów
Następny artykułPonad 4 promile miał zatrzymany w naszym regionie przez policjantów rowerzysta
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments