W związku z budową wiatraków na terenie Gminy Nowe Skalmierzyce w dniu 8 kwietnia opublikowane zostało oświadczenie przez Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim. Poniżej publikujemy pełna treść tego oświadczenia.

Oświadczenie

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami medialnymi dotyczącymi budowy elektrowni wiatrowych na terenie Gminy i Miasto Nowe Skalmierzyce pragnę jednoznacznie stwierdzić co następuje:

  1. Pozwolenie na budowę wiatraków na terenie Gminy i Miasto Nowe Skalmierzyce wydane było zgodnie z obowiązującym prawem i zachowaniem wszystkich procedur!

Przed wydaniem pozwolenia na budowę Starostwo Powiatowe w Ostrowie każdorazowo analizuje przedstawione dokumenty pod względem zgodności z planem bądź decyzją o warunkach zabudowy wydanych przez właściwą gminę. W przypadku gdy dokumenty są zgodne z prawem Starosta ma obowiązek wydania decyzji pozwolenie na budowę. Taka sytuacja miała właśnie miejsce w przypadku budowy wiatraków na terenie Gminy i Miasto Nowe Skalmierzyce. To Gmina decyduje w zakresie sposobu zagospodarowania terenu. Gmina określa co, de facto, może powstać na danym obszarze. Tak było w tym przypadku. A warunki związane z powstaniem wiatraków określił ówczesny Burmistrz Gminy i Miasto Nowe Skalmierzyce w decyzji o warunkach zabudowy.

  1. Nieprawdą jest, że w temacie budowy wiatraków w Gminie Nowe Skalmierzyce wydane zostały nowe pozwolenia na budowę!

Na podstawie przedstawionych dokumentów w dniu 30. 09 2015 r. Starosta Ostrowski wydał inwestorowi pozwolenie na budowę i decyzja ta jest jedyna i wciąż obowiązująca. W 2016 r. i 2020 na wniosek inwestora dokonano w niej zmian. Wiązały się one m.in. z mało istotnymi dla sprawy elementami, jak przebieg drogi dojazdowej do wiatraka i przebieg kabla, którym ma być przesyłany prąd. W każdym przypadku zmiany nie dotyczyły, ilości, umiejscowienia, wysokości, mocy itp. elementów związanych bezpośrednio z planowanymi elektrowniami wiatrowymi.

  1. Zgodnie z prawem na tablicy informacyjnej, na terenie powstającej inwestycji powinien widnieć numer decyzji pozwolenie na budowę z 2015 r. nr RPA.6740.3.103.2015, jako jedynej.

Reasumując. W sprawie pozwolenia na budowę wiatraków na terenie Gminy i Miasto Nowe Skalmierzyce Starosta Ostrowski nie wydał decyzji z naruszeniem prawa, a obowiązek rozwiązania tego, wywołującego emocje, problemu leży po stronie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Zgodnie bowiem z przepisami art. 15 ust. 8 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2020 r., poz.981, z później. zmianami) w ciągu 72 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce może uchwalić plan zagospodarowania przestrzennego, co pozwoli na zagospodarowanie nieruchomości leżących w strefie oddziaływania inwestycji na dotychczasowych, łagodniejszych dla mieszkańców zasadach.

Janusz Grzesiak

Biuro Promocji i Relacji Społecznych

Starostwo Powiatowe

w Ostrowie Wielkopolskim


Poprzedni artykułWolontariat to lek na trudne czasy
Następny artykułZmarł ks. kan. Krzysztof Nojman, proboszcz parafii konkatedralnej w Ostrowie
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments