Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął właśnie coroczną waloryzację emerytur i rent, które wrosną o ponad 4%, a minimalna emerytura będzie wyższa o 50,88 zł.

Waloryzacja procentowa polega na pomnożeniu świadczenia z lutego, w kwocie brutto, przez wskaźnik, który w tym roku wynosi 104,24 proc. Każdy emeryt i rencista otrzyma również decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzi waloryzację emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, a także dodatków do tych świadczeń, takich jak: dodatek pielęgnacyjny, czy dodatek dla sierot zupełnych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych oraz rent socjalnych. Waloryzacja obejmuje świadczenia przyznane do końca lutego 2021 roku.

W związku z waloryzacją wzrosła między innymi minimalna emerytura, która od 1 marca wynosi 1250,88 zł brutto, czyli o 50,88 zł więcej niż dotychczas. Tak samo wzrosła minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna.

Minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy to od marca 938,16 zł. Świadczenie przedemerytalne wzrosło do 1262,34 zł. Dodatek pielęgnacyjny wynosi teraz 239,66 zł.


Poprzedni artykułKilometry dla Ingi. Możesz również pomóc
Następny artykułWydano ostrzeżenie pogodowe
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments