W dniu 30 grudnia 2020 roku, podczas sesji Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce jednogłośnie został przyjęty budżet gminy na 2021 rok. W związku z wypracowaną w 2020 roku nadwyżką budżetową oraz otrzymaną pomocą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wydatki inwestycyjne na 2021 rok, w trakcie roku zostaną niemal podwojone.

Po stronie dochodów opiewa on na kwotę 91.358.536,25 zł, w tym: dochody bieżące 89.735.536,25 zł oraz majątkowe 1.623.000,00 zł. Po stronie wydatków przyjęto kwotę ogółem w wysokości 95.276.360,40 zł, w tym wydatki bieżące wynoszą 86.207.270,40 zł oraz majątkowe 9.069.090,00 zł. Gmina w 2021 roku zamierza wyemitować obligacje na kwotę 3.000.000,00 zł w celu zwiększenia wydatków na inwestycje.

Wśród wydatków majątkowych inwestycje zrealizowane zostaną na kwotę 7.205.890,00 zł i realizowane zostaną m.in.:

– budowa parkingu miejskiego przy ul. Kolejowej w Nowych Skalmierzycach – 300.000,00 zł;

– przebudowa układu drogowego w południowej części parkingów przy Centrum Sportu i Rekreacji w Nowych Skalmierzycach w obrębie ulicy Mostowej i nowego zjazdu do znajdujących się tam firm – 700.000,00 zł oraz parkingu w szacowanej kwocie wydatków 1.070.000,00 zł;

– budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach – 200.000,00 zł;

– przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Skalmierzycach – 2.000.000,00 zł, przy czym inwestycja planowana jest na lata 2021-2022 na ogólną kwotę przekraczającą 5.000.000,00 zł;

– budowa świetlicy wiejskiej w Skalmierzycach – 1.000.000,00 zł;

– przebudowa wraz z termomodernizacją świetlicy wiejskiej we Węgrach – 770.000,00 zł;

– budowa placów zabaw lub wiat rekreacyjnych oraz zagospodarowanie terenu w Śmiłowie, Gostyczynie, Węgrach, Mącznikach, Gałązkach Małych, Gniazdowie, Kościuszkowie oraz Ociążu oraz inne wydatki związane ze świetlicami wiejskimi oraz terenami rekreacyjnymi na ogólną kwotę 643.600,00 zł;

– wydatki na wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje na ogólną kwotę 477.440,00 zł.

Ponadto w tym roku przeznaczone zostanie również 300.000,00 zł na dofinansowanie wymiany kotłów grzewczych na ekologiczne w gospodarstwach domowych oraz 50.000,00 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 50.000,00 zł na dofinansowanie budowy zbiorników na wodę deszczową. Dofinansowana kwotę 400 000,00zł zostanie również przebudowa dróg powiatowych.


ŹRÓDŁOUGiM Nowe Skalmierzyce
Poprzedni artykułGrześ stracił rękę. Zbierane są pieniądze na protezę
Następny artykułBędziemy musieli zgłosić czym palimy w domach
Subscribe
Powiadom o
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy
Inline Feedbacks
View all comments

Czy poza wiatami rekreacyjnymi planowane są jakiekolwiek inwestycje poza miastem i Skalmierzycami? Odnoszę wrażenie, że od jakiegoś czasu inwestuje się tylko w Skalmierzycach i mieście. Szkoda…